Ricardo Reijchard:

‘Ik heb een bouwkundige achtergrond. Na de mts ben ik gestart bij bouwbedrijf Van der Leij, vestiging Delft. In de avonduren heb ik diverse opleidingen gevolgd en in de zestien jaren die volgden werkte ik bij Van der Leij als werkvoorbereider, projectleider en uiteindelijk bedrijfsleider. Mijn volgende functie was technisch manager bij Bastion Hotels. Daar was ik vijf jaar lang verantwoordelijk voor de operatie, projecten en deel van de nieuwbouw. Ik leerde er stevig organiseren en aanpakken: korte klappen maken, voor 80 procent iets bedenken en dan maar vast de uitvoering ingaan. Ik heb in die tijd een stuk of zeven hotels nieuw gebouwd. Toen was het tijd om voor mezelf te beginnen.’

‘Mensen noemen mij straight en duidelijk. Ik geef met veel plezier leiding aan een proces. In mijn werk kan ik zorgen dat dingen gebeuren, dat knopen worden doorgehakt, dat keuzes worden gemaakt of dat in elk geval duidelijk is wat de consequenties zijn als die keuzes niet worden gemaakt.’

Ontzorgen

De kern van Reijchard Technisch Vastgoedmanagement is het ontzorgen van de klant. De klant weet precies waar hij aan toe is en laat de bouwbegeleiding met een gerust hart over aan Reijchard.

Kostenposten opstellen

Het begint bij een opdrachtgever die een pand koopt. Een ontwerp maakt. Een vergunning aanvraagt bij de gemeente. Dit deel van het traject gaat meestal via een architect en andere adviseurs.

Vlak voordat het definitieve ontwerp vaststaat en de gunning definitief is voor het te verbouwen project, komt Reijchard in beeld. Ricardo: ‘Ik stel de kostenposten op en bepaal wat er nodig is om het werk uit te voeren. Vaak is dat in de ruwste fase, dus ik zet alles op een rijtje. De klant kan vervolgens onderdelen schrappen die te hoog zijn qua niveau, afwerking of wens, maar ze kunnen ook schrappen om ervoor te zorgen dat het project wel binnen het gestelde budget past. Dat heet stiko (stichtingskostenoverzicht). Die stiko stel ik op en daarmee ga ik met de opdrachtgever om tafel, om te zorgen dat we alles financieel in orde krijgen.

Offertes aanvragen

Zodra de opdrachtgever akkoord is met de stiko (stichtingskostenoverzicht), vraagt Reijchard offertes aan bij verschillende partijen: de bouwkundig aannemer, de e-installateur (elektra), de w-installateur (water) en de cv-installateur. Al die partijen ontvangen van Reijchard de informatie op basis waarvan zij een prijs kunnen maken. Die prijsopgaven verzamelt Reijchard in de stiko en voert er overleg over met de opdrachtgever. Als de opdrachtgever akkoord is met het budget, start Reijchard de onderhandelingen met de onderaannemers. Zodra de prijsvorming rond is, legt Reijchard die prijs vast in een contract.

Kick-offvergadering

Samen met de uitvoerende partijen belegt Reijchard een eerste kick-offvergadering. Vooraf stelt hij een globale planning op voor de uitvoering. In de vergadering wordt besproken wat daarin anders moet, en na de kick-offvergadering staat de definitieve planning vast.

Contractbeheer

Alle contracten met aannemers en installateurs worden door Reijchard bewaard en bewaakt. Dat gebeurt in een digitaal systeem. Dreigt overschrijding van tijd of kosten, dan grijpt Reijchard in.

Uitvoering

Na de kick-offvergadering begint de uitvoering. Bij de uitvoering bezoekt Ricardo regelmatig het project. Hij controleert op kwaliteit, planning, uitvoering en vakkundigheid. Tussentijds houdt hij de opdrachtgever op de hoogte van de status van de uitvoering en van zaken waar de uitvoerders tegenaanlopen. Zaken die anders moeten, zaken die anders kunnen, en zaken die anders gaan dan iedereen had gehoopt.

Financiële bewaking

Tijdens de uitvoering zorgt RTV voor financiële bewaking; dan gaat het over meer- en minderwerk. Regelmatig is hierover contact met de opdrachtgever.

Tijdsbewaking

In de planning is een opleverdatum opgenomen. Reijchard zorgt ervoor dat die datum niet wordt overschreden.

Opdrachtgever op de hoogte houden

Met vaste regelmaat praat Reijchard de opdrachtgever van een bouwproject bij: hoe gaat het met de planning, de kosten, voortgang en de kwaliteit? Zo komt de opdrachtgever nooit voor verrassingen te staan.

Interim management

Interimwerk bij een technische dienst. Hoofd facilitymanager bij een facilitaire dienst. Projectmanager bij een bouwbedrijf. Ricardo Reijchard heeft in de sociale woningbouw ruime ervaring opgedaan met serviceonderhoud, planmatig onderhoud, projectmatig onderhoud en nieuwbouw. Die expertise stelt hij graag in dienst van tijdelijke opdrachtgevers.